Gündem
Giriş Tarihi : 20-08-2020 11:12   Güncelleme : 20-08-2020 11:12

Yüzde 40 engelli maaşı nasıl alınır

Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından engelli vatandaşlara çeşitli sosyal yardımlar yapılmaktadır. Evde bakım maaşı gibi aylık alan engellilere verilen maaş ne kadar. Yüzde 40 engelli maaşı ne kadar.

Yüzde 40 engelli maaşı nasıl alınır

Sosyal devlet kimliği taşıyan Türkiye Cumhuriyeti tarafından sosyal yardımlar devam ediyor. Engellilere verilen çeşitli yardımlardan birisi olan engelli maaşının 2020 yılında ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı.

Nasıl alınır
Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından engellilere çeşitli yardımlar devam ediyor. Sosyal hayatta da belirli hak ve ayrıcalıklara sahip olan engellilere 3 ayda bir engelli maaşı ödenmektedir. Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından PTT aracılığıyla ödemesi yapılan engelli maaşı almak için bazı şartları sağlamak gerekir. 3 ayda bir ödenen engelli maaşı için istenen şartlar ise şu şekilde:
- Yetkili hastaneden alınmış engelli sağlık kurulu raporuna göre “engelli” (engel oranı %40-%69) ve başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli (engel oranı%70 ve üzeri) olan
- Kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan, 
- Sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, 
- Nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, 
- Mahkeme kararıyla veya doğrudan bir mevzuat gereği bağlanmış herhangi devamlı bir gelire sahip bulunmayan,
 - Her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması, kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olan kişiler ile
- Bu koşullara sahip olup kanunen bakmakla yükümlü olunan 18 yaşını tamamlamamış engelli yakını bulunanlar
- Bu akımının fiilen gerçekleşmesi ve aylık ortalama gelirinin kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olması kaydıyla bu aylıktan faydalanabilir.

Engelli maaşı ne kadar
Engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak amacıyla verilen engelli maaşı 2020 yılında yapılan zamın ardından yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 509 TL’den 536, yüzde 70 üstü engeli olanların da 763 TL’den 804 TL’ye çıktı.

Gereken evraklar
2020 yılında yapılan zam sonrası 804 TL olan engelli maaşı almak için ibraz edilmesi gereken evraklar ise şu şekilde:
- Mal bildirimi
- Dilekçe Vukuatlı
- Nüfus kayıt belgesi
- Sağlık kurulundan alınan rapor
- 2 tane vesikalık fotoğraf
- Fakirlik kağıdı
- Maaş almadığınızı belgeleyen bir resmi kağıt