Kayseri Haberleri Kayseri Haberleri

Ramazan Ayı 25. Gece Namazı Nasıl Kılınır? Ramazan Ayında Gün Gün 26, 27, 28, 29, 30 Günler Kılınacak Namazlar!

ramazan ayinda kilinacak namazlar
Abone Ol
Daha Fazla

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Kayseritempo.org – Ramazan Ayı 25. Gece Namazı Nasıl Kılınır? Ramazan Ayında Gün Gün 26, 27, 28, 29, 30 Günler Kılınacak Namazlar! Kur’an-ı Kerim’in indirildiği, İslam dininin temel ibadetleri arasında olan orucun tutulduğu, Müslümanlar için en kutsal ay olan Ramazan-ı Şerif, İslam alemi tarafından ibadetler ile tamamlanıyor. Ramazan ayına olduğumuz bu günlerde ise Müslümanlar Ramazan ayında yapılacak ibadetleri merak ediyor.

Ramazan Ayında yapılması gereken ibadetler neler? Zuhru’l  Abidin’de bildirmiştir ki, Ebu Hureyre rivayet eder Peygamber Efendimiz (S.A.V) şöyle buyurmuştur, “Bir kimse Ramazan ayında her gece namaz kılsa, bu iki rekat namazın her rekatında bir Fatiha ve üç ihlas okursa, Hak Teala onun her rekatına karşılık yüz bin melek gönderir. O kişinin yazılmış günahlarını affedip yerine haseneler yazmak ve cennette derecelerini yüceltmek için. Aynı zamanda o kişiye 70 köle azat eylemiş sevabı yazılacaktır.”

RAMAZAN’IN 5. GECESİNDE KILINACAK NAMAZ

İbn-i Abbas’tır buyururki, Bu gece de 4 rekat namaz kılan bir kişi birinci rekatta 1 Fatiha ve Tekasür, ikinci rekatta 1 Fatiha ve 1 Asr, üçüncü rekatta 1 Fatiha ve 1 Maun, dördüncü rekatta 1 fatiha ve 3 İhlas okursa, o kişi kabir azabı görmeyecektir. Allah-u Teala onun amel defterinden günahını kazıyarak yerine sevaplar yazacaktır.

RAMAZAN’IN 6. GECESİNDE KILINACAK NAMAZ

İbn-i Mesut buyururki, Bir kimse 1 Fatiha ve Ayetel Kürsi ile bir de Şehidellahu Ennehu ayet-i kerimesini okuyarak iki rekat namaz kılarsa Allah-u Teala Hz. o kuluna, Ey kulum, bu namaz ile bütün günahlarını affettim. Artık bunun gibi güzel amellere başla, er gibi ol. Güzel işlerden geri kalma.

RAMAZAN’IN 7. GECESİNDE KILINACAK NAMAZ

Ebu Hureyre rivayet buyururki; Bir kişi gecenin bir yarısında 4 rekat namaz kılarak her rekatında 1 Fatiha, 10 İhlas, 10 Felak, Nas okursa, Allah-u Teala meleklere, Görün ki bu kulum ki uykusunu bırakıp benim rızamı istiyor. O halde şahidim olun ki ben bu kulumun günahlarını affedip cennete gitmesini emrediyorum.

RAMAZAN’IN 8. GECESİNDE KILINACAK NAMAZ

Hz. Ali rivayet buyurur; Bu gecede 1 Fatiha, 1 İhlas ve birer felak, nas okuyarak iki rekat namaz kılan birine 7 cehennemin kapısı kapanarak 3 cennetin kapısı açılacaktır.

RAMAZAN’IN 9. GECESİNDE KILINACAK NAMAZ

Ramaza İbn-i Mesud buyururki; Bu gece 1 Fatiha, 10 İhlas ve beş tane Felak, Nas ile bir kimse 12 rekat namaz kıldığında 10 türlü niyeti kabul olunarak kıyamette yüzü ayın on dördü hali gibi nurlanacaktır.

RAMAZAN’IN 10. GECESİNDE KILINACAK NAMAZ

Ebu Hureyre rivayet eder; Bu gece, kim dört rekat namaz kılıp 1. rekatta 1 Fatiha, Ayete’l Kürsi, Şehidellahü, ve Duha’yı birer defa okursa, 2. rekatta 1 Fatiha, 1 Eğla suresi ve Ğaşiye suresini, 3. rekatta 1 Fatiha ve Duha’yı, 4. rekatta 1 Fatiha ve 1 İnşirah surelerini okursa Allah-u Teala onun namazını kabul edecek ve ölüm meleğine emir verecek; Ben bu kulumu benim şiddetimden ve kabir azabından emin eyledim.

RAMAZAN’IN 11. GECESİNDE KILINACAK NAMAZ

Ebu Hüreyre buyur; Her kim bu gece 4 rekat namaz kılsa, her rekatta 1 Fatiha, 10 Ayetelkürsü, 10 İnna ateyna, 10 İhlas okuduğunda, kıyamet gününde kendisine bütün peygamberlerin sevabı kadar sevap yazılır. Aynı zamanda bu namaz 50 yıllık geçmiş günahlarına bedel olacaktır.

RAMAZAN’IN 12. GECESİNDE KILINACAK NAMAZ

Şuraka rivayet buyurur; Bu gecede 10 rekat namaz kılan her kimse mutlaka günah derdine karşı dermanı tam olarak bulunur.

RAMAZAN’IN 13. GECESİNDE KILINACAK NAMAZ

Hz. Ayşe rivayet buyurur; Bu gece her kim 1 Fatiha ve 30 Nas, Felak okuyarak 6 rekat namaz kılıyorsa, Hak Teala onun denizlerin köpüğü kadar günahları çok olsa bile affeder.

RAMAZAN’IN 14. GECESİNDE KILINACAK NAMAZ

Hz. Osman rivayet buyurur; Bir kimse gece 1 Fatiha ve 50 İhlas ile 4 rekat namaz kıldığında rızkı ve bereketi fazla olacaktır. Hemde o yıl içindeki bütün muradı hasıl olacaktır.

RAMAZAN’IN 15. GECESİNDE KILINACAK NAMAZ

İbn-i Mesut rivayet buyurur; Her kim bu gece 1 Fatiha 10 İhlas ile 6 rekat namaz kılarsa, Hak Teala o kulunu Cehennemden azat ettiği gibi ona Tevratı, İncili ve İbrahim’e inen sahifeleri okumuş kadar sevap yazacaktır. On yıl aralıksız ve kafirlerle savaştan hiç dönmeden gaza etmiş kadar sevap verecektir. Aynı zamanda yüz kere hac etmiş gibi sevap yazar.

RAMAZAN’IN 16. GECESİNDE KILINACAK NAMAZ

Resulallah buyururki; Bu gece seher vaktin geldiğinde bir kimse 1 Fatiha ve ‘Kulillahümme’ okuyarak iki rekat namaz kılarsa, Hak Teala onun yüz niyetini verecektir. Bunların 10’u dünyada 90’ı ahirette olacaktır.

RAMAZAN’IN 17. GECESİNDE KILINACAK NAMAZ

İbn-i Abbas rivayet buyurur; Bu gece her kim ilk rekatında 1 Fatiha ve İnna ateyna 2. rekatında 1 Fatiha ve 10 İhlas okuyorsa, Allah o kişiyi Müslümanlık üzerine diriltecektir.  Müslüman olarak ruhunu alacaktır. Ayrıca Azrail son nefesinde ona kevser şarabı içirecek ve kıyamete açlık ve susuzluk görmeyecektir.

RAMAZAN’IN 18. GECESİNDE KILINACAK NAMAZ

Hz. İbn-i Ömer rivayet buyurur; Her kim bu gece 4 rekat namaz kılar ve her rekatında 1 Fatiha, 3 İhlas, 3 Felak, 3 Nas okursa o kişi anasından doğmuş gibi günahlarından arınır. Azrail ona geldiği vakit cenneti müjdeleyecektir.

RAMAZAN’IN 19. GECESİNDE KILINACAK NAMAZ

Ramaz Abdullah İbn-i Evta rivayet buyurur; Her kim bu gece 4 rekat namaz kılarsa her rekatında 1 Fatiha 7 İzazülzileti okursa o kimse kıyamet korkularından emin olur ve bütün günahlarından temizlenir.Bütün kötülükleri iyiliğe dönüşecektir.

RAMAZAN’IN 20. GECESİNDE KILINACAK NAMAZ

Yine Abdullah İbn-i Evta rivayet buyurur; Her kim bu gece 6 rekat namaz kılar ve her rekatında 1 Fatiha ile Vedduha okursa, o kişinin kabri nurlu olur ve hesabı kolay olacaktır.

RAMAZAN’IN 21. GECESİNDE KILINACAK NAMAZ

Hz. Peygamber buyuruyor; Her kim bu gece 2 rekat namaz kılarsa, her rekatında 1 Fatiha, 5 Felak, Nas okursa, o kişiye gelecek seneye kadar nazar değmez ve rızkı bereketli olacaktır. O yıl içinde ölecek olsa dahi şehit sayılır.

RAMAZAN’IN 22. GECESİNDE KILINACAK NAMAZ

Peygamberimiz buyuruyor; Her kim Bu gece yarısı 2 rekat namaz kılsa her rekatında 1 Fatiha ile5 Vedduha okursa, o kimsenin yüzü kıyamette güneşten daha nurlu olacaktır. Onun yüzünün nuru ile sırat köprüsünden ev halkından 70 kişi rahatça geçecektir.

RAMAZAN’IN 23. GECESİNDE KILINACAK NAMAZ

Hz. Muhammed buyuruyor; Her kim bu gece yarısında 4 rekat namaz kılsa, her rekatında 1 Fatiha ve Elem Neşrah okursa o kimse 40 Peygamber sevabı bulacaktır.

RAMAZAN’IN 24. GECESİNDE KILINACAK NAMAZ

Peygamberimiz efendimiz buyuruyor; Bir kimse 1 Fatiha ve 1 Elkari’a ile 2 rekat namaz kılarsa ona şöyle nida olur, Korkma! Sen semin olanlardansın.

RAMAZAN’IN 25. GECESİNDE KILINACAK NAMAZ

Hz. Peygamberimiz buyuruyor; Bu gece her kim 2 rekat namaz kılarsa, her rekatında 1 Fatiha, 1 Elemtere 1’de Li ilafi (kureyş) okursa, o kişi kıyamet günü şefaat etse dert olunmayacaktır. Ayrıca suya kanmış ve kanını tok tutmuş olacak.

RAMAZAN’IN 26. GECESİNDE KILINACAK NAMAZ

Peygamberimiz Hz. Muhammed buyuruyor; Bu gece her kim 2 rekat namaz kılarsa, her rekatında 1 Fatiha, 1 Ayate’l-Kürsi ve 3 İhlas okursa, kıyamet günü o kimseye öyle bir tac giydirirler ki, bütün mahlukatların sayısınca dil olsa onu tasvir edemeyecekler.

RAMAZAN’IN 27. GECESİNDE KILINACAK NAMAZ

Hz. Muhammed buyuruyor; Bu gece her kim 1 Fatiha ve 7 İnna enzelna ile 2 rekat namaz kılsa, o kişinin sevabı kedre yetenlerin sevabından eksik olmayacaktır.

RAMAZAN’IN 28. GECESİNDE KILINACAK NAMAZ

Peygamberimiz buyuruyor; Bu gece her kim 1 Fatiha ve 3 İhlas ile 2 rekat namaz kılsa anasından doğduğu gibi günahlardan çıkacak ve kıyamette hesaptan kurtulacaktır.

RAMAZAN’IN 29. GECESİNDE KILINACAK NAMAZ

Her kim, 1 Fatiha ve 7 İhlas ve 1 Felak ile 2 rekat namaz kılsa, Hak Teala o kimseye nida ediyor: Ey kulum! Sana müjdelerim ki namazını ve orucunu kabul ettim, günahlarını affedip cenneti vacip kıldım.

RAMAZAN’IN 30. GECESİNDE KILINACAK NAMAZ

Nebilerin Sultanı, Esfiyalar’ın Burhanı Efendimiz buyurmuşturlar ki; bu gece her kim 1 Fatiha 10 İhlas, 10 Felak, Nas ile 2 rekat namaz kılarsa o kimsenin 3 türlü haceti kabul olur.

Ramazan ayında çekilmesi gereken tesbihler

Ramazan ayının 1 ve 10. günleri arasında her gün 100 kere Ya Erhamerrahimin tesbihi çekilir. Bu tesbih (Ey iman edenlerin en merhametlisi) anlamına geliyor. Ramazan ayının 11 ile 20. günleri arasında günde 100 kere Ya Gaffarez Zünü tesbihi çekilir. Bu tesbih (Ey günahları bağışlayan) anlamına geliyor. Ramazan ayının 21 ve 30. Günleri arasında günde 100 kere Ya Atikarrikab tesbihi çekilir. Bu tesbih (Ey iyileri koruyan) anlamına geliyor. Allahım! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Şüphesiz sen bağışlaması bol olansın. Allahım, küçüklüğümde annem ve babam beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara rahmet et. (Isrâ Suresi, 24. Ayet) Ey Allahım! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Ey Allahım! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin. (Haşir Suresi, 10. ayet)

 

Bu Yazıya Tepki Ver

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Giriş Yap

Tempo ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!