Gündem
Giriş Tarihi : 19-08-2020 15:58   Güncelleme : 19-08-2020 16:03

Otomobil ÖTV indiriminden kimler yararlanabilir

Son dönemde taşıt kredilerinde yaşanan düşüş ikinci el fiyatlarında da artışa neden oldu. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi gelecek mi sorusu gündeme düşerken, ÖTV indiriminden kimlerin yararlanabileceği merak konusu oldu.

Otomobil ÖTV indiriminden kimler yararlanabilir

Tüm dünyaya yayılan ve sosyal hayatı kısıtlamaya neden olan Korona virüs nedeniyle sıfır araç çıkışlarının olmaması nedeniyle vatandaşlar ikinci el araçlara yöneldi. Yıl sonunda ÖTV indirimi gelir mi, ikinci el araçlarda fiyatlar düşer mi gibi sorular vatandaşın merak konusu oldu.

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 sebebiyle sıfır araç üretiminin durması insanları ikinci el araba piyasasına yöneltti. Yükselen fiyatlar vatandaşların merakını ÖTV indiriminin yapılıp yapılmayacağı noktasında yoğunlaştırdı. Ancak engelli vatandaşlar için durum aynı değil. Yüzde 90 ve üzeri engelliler Engelli raporuyla araç alımında, raporunda engelinin % 90 ve üzeri olduğu belirtilenler ÖTV indiriminden tamamen, yani sıfır ÖTV ile yararlanabilir. Durumu araç kullanmaya uygun olan bireyler satın aldıkları aracı kendileri kullanabiliyor, olmayanlar ise en fazla ikinci dereceye kadar ( anne, baba, çocuk, kardeş, torun, büyükbaba, büyükanne) akrabalarına veya özel şoförlerine kullandırabilirler.

Engellilik dereceleri %90 dan az olan malul ve engelliler, bu durumlarını tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri ve kendi adlarına kayıt ve tescilli olan taşıtların engellilik haline uygun özel tertibatlı veya özel tertibatlı hale getirilmiş taşıtlar olduğunu belirten "Motorlu Araç Tescil Belgesi"nin ilgili tescil kuruluşlarınca onaylanmış örneği ile "Araçlar İçin Teknik Belge" ve "Proje Raporu"nun aslı veya noter onaylı örneğini ilgili vergi dairesine ibraz etmeleri halinde istisna hükmünden yararlanabileceklerdir.

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7’ci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde düzenlenen istisnadan, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılanlardan şehit olanların eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasından birisi bir defaya mahsus yararlanabilir. İstisnadan yararlanma hakkı, belirtilen kişilerin eş veya çocuğuna, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasına tanınmış olup, bu yakınlardan hiçbirisinin olmaması veya istisna hakkından yararlanmamaları durumunda dahi istisnadan yararlanma hakkı, şehidin kardeşi, yeğeni, kayın hısımları vb. başka bir yakını tarafından kullanılamaz.