Gündem
Giriş Tarihi : 17-02-2021 17:10   Güncelleme : 17-02-2021 17:10

Mobbing nedir? Mobbing nasıl ispatlanır? Mobbing türleri ve mobbingin cezası nedir?

Twitter'da bir anda gündem haline gelen Mobbing ile ilgili merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz. İşte Mobbing nedir? Mobbing nasıl ispatlanır? Mobbing türleri ve mobbingin cezası nedir? gibi merak edilenler..

 Mobbing nedir? Mobbing nasıl ispatlanır? Mobbing türleri ve mobbingin cezası nedir?

Twitter'da #mobbingcinayettir hashtag'i ile bir anda gündem olan mobbing, günün en fazla merak edilen konusu oldu. Sözlük anlamı olarak ''Bir ofis hastalığıdır'' ibaresine sahip olan kelime, zorbalık tanımını da içinde bulunduran, Mobbing nasıl anlaşılır, Mobbing nasıl ispatlanır, Mobbing türleri ve mobbingin cezası nedir?

Pandemi ile özellikle sağlık çalışanlarının çalışma şartları zorlaştı. 35 yaşındaki Kalp Damar Cerrahisi Asistanı Mustafa Yalçın'ın hayatına son vermesi ile beraber mobbing kavramıda yeniden gündeme geldi. Peki “mobbing” nedir?  Mobbing nasıl ispatlanır? Mobbing türleri ve mobbing cezası nedir? 

MOBBİNG NEDİR?
Psikolojik olarak da çok yorulan çalışanlar için durum gittikçe kritikleşirken mobbing yeniden gündeme geldi. “İşyerinde psikolojik taciz” kavramı için yaygın kullanılan “mobbing”, bir kişiyi taciz etmek, sindirmek, kabadayılık yapmak ya da rahatsız etmek için işbirliği yapan bir grup kişiyi ifade eder. Bu da tam olarak şöyle şöyle ifade edilebilir; “işyerinde, bir grup çalışanın, belirli bir çalışana yönelik olumsuz davranışlarda bulunduğunda ve çalışanın işini yapamaması ve güvende hissetmesi durumunda mobbing meydana gelir. Mobbing ile uğraşan bireyler genelde meslektaşlar, üstler veya astlar oluyor. Genel de gizli olarak yapılan bu davranış, açık ve doğrudan ya da dolaylı olarak da insanların karşısına çıkabiliyor.

MOBBİNG’İN ETKİ ALANI?
35 yaşındaki Dr Mustafa Yalçın’ın 6 sayfalık not ile intihar etmesinden sonra tekrar gündeme gelen mobbing genellikle en yaratıcı, etik ve yetkin olan çalışanları etkiliyor. Bu çalışma arkadaşlarının bu çalışanın işyerinde tehdit olarak algılasından kaynaklanıyor. Ayrıca denetim otoriteleri de mobbing için önemli bir hedef haline gelmiş durumda. Bunların yanı sıra çalışma alanında hakları pek savunulmayan kadınlar, genç işçiler ve yaşlı çalışanlar hedef riski en yüksek gruplar sayılıyor. 

MOBBİNG BELİRTİLERİ:
-Çalışanlar arasında tartışmalar çıkar
-Çalışan ortama girdiğinde konuşma sona erer
-Çalışan iş ve konulardan dışlanır
-Çalışanlar arası dedikodu artar
-Çalışana gereksiz işler verilir
-Gereksiz denetime tabi tutulur
-Taviz verilmez ve azarlama artar
-Çalışana eleştiri artar
-Çalışanın soruları ve yardım istekleri cevapsız kalır
-Çalışan iş arkadaşları tarafından hata yapmaya zorlanır
-Çalışan çalışma alanı dışında yapılan sosyal aktivitelerde dışlanır.
-Çalışanla alay edilir ve çalışana lakap takılır.

Bu belirtiler sonucu bir çok psikolojik rahatsızlığı da tetikleyen mobbing, öfke kontrol sorunları, yarım baş ağrısı, baş dönmesi, sıkıntı, panik atak, depresyon, tükenmişlik, dikkat sorunları, cinsel işlev bozuklukları, ilişkisel problemler ve uykusuzluk gibi durumlara neden olabilir.

MOBBİNG CEZASI NEDİR:
Adli suç sayılan Mobbing için; Türk Ceza Kanunu'nun 105. maddesinde “Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına hükmolunur. Bu fiiller; hiyerarşi, hizmet veya eğitim/öğretim ilişkisinden kaynaklanan nüfuzu kötüye kullanılmak suretiyle ya da aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlendiği takdirde, yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.” ifadeleri yer almaktadır.
109. madde de geçen “Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakan kişiye, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. Kişi; fiili işlemek için veya işlediği sırada cebir, tehdit veya hile kullanırsa iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu suçun kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kamu görevinin sağladığı nüfûz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza bir kat artırılır.” ifadeleri de mobbing eylemini içine almaktadır.