Sağlık
Giriş Tarihi : 07-10-2019 18:13

Distemper Hastalığı ve Tedavisi

Köpek Gençlik Hastalığı olarak bilinen Distemper hastalığı tedavisi mümkün mü

Distemper Hastalığı ve Tedavisi

Canımlız gibi sevdiğimiz hayvanlarda özellikle köpek cinslerinde görülen bir hastalıktır. Hiç de iyi bir hastalık değildir. Distemper; tedavisi çok zor olan, çok yüksek bir oranda ölümcül bir hastalıktır.

Hastalığın etkeni Canine Distemper virüs olarak tanımlanmıştır. Bir RNA virüsü olan Canine Distemper virüs; Paramyxoviridae ailesine ve Morbillivirüs genusuna aittir. Sindirim sistemi, solunum sistemi, sinir sistemi gibi vücuttaki sistemleri teker teker etkisi altına alır. Bu hastalığa, enfekte köpeklerin yanı sıra, doğada bulunan rakun, tilki, kurt ve kokarca gibi vahşi hayvanlarda sebep olur. 3 ila 6 ay arası genç yavrular, enfeksiyon ve hastalıklara karşı en çok duyarlı olanlardır. Yetişkinlerde , ölüm olasılığı, yavrulara göre oranla daha düşüktür. Hastalığın etkilediği bölgelere bağlı olarak; deri formu, sindirim formu, solunum formu, sinirsel form ve göz formu olmak üzere çeşitli formları vardır.

Hastalığın Belirtileri
Genellikle solunum formu ile başlar. Yüksek ateş, gözde kızarıklık ve akıntı,burunda akıntı ve çatlamalar, ve öksürme ve pnömeniye doğru ilerler. Daha sonra sindirim sistemi formunda ishal, kanlı ishal, vücutta su kaybı, kilo kaybı,  kusma görülebilir. Deri formunda, kepeklenme, deri lezyonları vardır. Pati yastıklarında  çatlamalar (hard pad disease) ve nekrozlar görülür. Öldürücü darbe de sinir sistemine virüsün geçmesiyle olur. Kaslarda tikler, (bacak ve yüz kaslarında) hareketlerde koordinasyon bozuklukları, körlük, kısmi yada tam felç gibi belirtiler farklı kombinasyonlarda görülebilir. Canlı çoğunlukla, başka hastalık etkenlerine karşı da açık konuma geldiğinden, hastalığın teşhisi daha da karmaşık bir hal alabilir.

Teşhis Nasıl Yapılır?
Hastalık etkeni; kan, tükürük salgısı, sümük, konjiktiva, idrar sedimenti ve  kemik de aranabilir. Qick testler ve Florasan Antikor testiyle teşhis konulabilinir. Hastalık her evresinde testlere pozitif cevap vermeyebilir. O yüzden klinik semptomlar da teşhiste veteriner hekime çok yardımcı olur. Hemogram ve Biyokimyasal kan analizi Distemper virüsünün vücuda etkilerini anlamak için faydalı olur. Röntgen, bilhassa akciğerde pnömoninin gelişimini anlamakta gereklidir. Tomoğrafi ve MR'da beyin üzerindeki hasarı görebilmeye yarar. Hastalık semptomları görülmeye başladığından 5 gün öncesinde bulaşıcı hale gelir. İyileştikten sonra, 4 ay boyunca daha, hastalığı saçmaya ve bulaştırmaya devam eder. Distemper etkeni; solunum sekresyonları, burun akıntısı, göz akıntısı, vücudun tüm eksretleriyle (kusma, dışkı, idrar) saçırlır. Direk ve yakın temasla bulaşma en sık görülen yollardır. Hapşırık ve öksürük de bulaşmaya neden olur. Salya, sümük, dışkı ve konjiktival sıvılarla, temas ve koklanması ile bulaşabilir. Yeni doğanlarda, hasta anneden, yavrulara da geçer. Hasta köpeğin; oyuncakları, kafesi ve diğer malzemeleri de hastalığı bulaştırmaya yeterlidir.

Tedavisi Mümkün mü?
Kabul edilmiş ve net başarıya ulaşan bir tedavisi yoktur. Zarar gören sistemlerin semptomatik tedavisi, yoluna gidilir. Hastayı olabildiğince rahatlatmaya yönelik bir tedavi uygulanır. İmmün sistemi detekleyen ilaçlarla vücudun savunması kuvvetlendirilmeye çalışılır. Köpeklerimizi bu hastalıktan korumak için en etkili yöntem aşılamadır. Köpeklerin çoğu aşılamaya yeterli immun cevabı verir.