2021 3. Çeyrek Şirket Kâr Tahminleri / Halk Yatırım

featured

KayseriTempo – 2021 3. Çeyrek Şirket Kâr Tahminleri / Halk Yatırım

2021 yılı üçüncü çeyrek bilanço sezonu, 21 Ekim tarihinde Arçelik ve Tav Havalimanları’nın finansal sonuçlarını açıklamasıyla başlayacak. Bankalar tarafında ise, 26 Ekim tarihinde Akbank’ın finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Banka dışı şirketlerde bilanço açıklama son tarihleri solo finansallar için 01 Kasım, konsolide finansallar için de 09 Kasım olarak belirlendi. Bankalarda ise solo ve konsolide tablolar için son açıklama tarihi sırasıyla 9 Kasım ve 19 Kasım olarak belirlendi. 2021 yılının üçüncü çeyreğinde ortalama bazda Türk Lirası dolar karşısında çeyreklik %1,78, yıllık bazda da %18,2 değer kaybı gösterirken, euro karşısında çeyreklik bazda %0,47 değer kazancı kaydetti. Yıllık bazda da %19,1 değer kaybı yaşadı. Dönem sonu kapanışı olarak ise, TL dolar karşısında çeyreklik %2,1, yıllık bazda da %15,1 değer kaybederken, euro karşısında çeyreklik bazda %0,4 değer kazandı. Yıllık bazda ise %13,7 değer kaybı yaşadı. Araştırma kapsamımızda olan şirketlerden 3Ç21’de yıllık bazda net karını en çok artırmasını beklediğimiz şirketler Migros, Ereğli Demir Çelik, Petkim, Türk Telekom ve Aygaz. Operasyonel tarafta ise, 3Ç21’de yıllık bazda FAVÖK’ünü en çok artırmasını beklediğimiz şirketler; Ereğli Demir Çelik, Kardemir, Petkim, Tüpraş ve Aselsan.

 Gıda Perakendeciliği: Gıda perakendeciliği şirketleri açısından üçüncü çeyrek yüksek enflasyon, turizm sezonunun açılmasıyla yazlık bölgelerde bulunan mağazalarda yaşanan trafik artışlarına paralel sepet büyümesinin desteğiyle güçlü ciro büyümeleri kaydetmelerini öngörüyoruz. Bim’in üçüncü çeyrekte yıllık bazda %30,3 ciro büyümesi kaydetmesini öngörürken, FAVÖK ve net kar tarafında ciro büyümesine kıyasla daha düşük büyüme öngörüyor ve FAVÖK marjının %8,7 seviyesinde gerçekleşmesini tahmin ediyoruz. Migros’un yüksek enflasyonun yanı sıra AVM trafiğindeki canlanma ve artan turizm faaliyetlerinin desteğiyle üçüncü çeyrekte güçlü finansallar açıklamasını bekliyoruz. Ciro’da yıllık bazda %27,4 büyüme öngörürken, FAVÖK marjının %7,9 seviyesinde gerçekleşmesini tahmin ediyoruz. Net kar tarafında ise, 79 mn TL net kar açıklamasını öngörüyoruz. Şok’un ise yüksek enflasyon, turizm sezonunun açılması ve like-for-like mağaza büyümelerindeki güçlü artışın etkisiyle yıllık bazda %28,1 ciro büyümesi yakalamasını öngörürken, mağaza açılış hızında yavaşlama olmaması ve artan girdi maliyetleri nedeniyle, FAVÖK marjında yıllık 0,3 puanlık daralma öngörüyoruz.

 Telekom: Türk Telekom’un satış gelirlerinin 3Ç21’de okula dönüş sezonuna girişin etkisiyle sabit genişbant segmentinde devam ettiğini öngördüğümüz güçlü görünüme ek olarak, mobil segment gelirlerinde turizm etkisiyle devam eden iyileşme eğiliminin desteğiyle yıllık bazda %16 artışla 8,53 mlr TL seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. FAVÖK marjının da güçlü operasyonel performansın sürdürüleceği öngörüsüyle 0,7 puanlık artışla %47,92 seviyesine yükseleceğini öngörüyoruz. Öte yandan, hedging etkisiyle şirketin döviz hareketlerine karşı hassasiyetinin azalmasıyla finansal giderlerin yıllık bazda belirgin düşüş sergileyeceğini düşünüyoruz. Ayrıca bu dönemde şirketin tek seferlik vergi geliri kaydedeceğini öngördüğümüzü de belirtmek isteriz. Bu çerçevede şirketin net karının, 3Ç21’de güçlü operasyonel performansın da desteğiyle geçen yılın aynı dönemindeki 432 mn TL’den 1,44 mlr TL’ye yükseleceğini tahmin ediyoruz. Turkcell’in satış gelirlerinin data talebindeki güçlü görünümün ve 3Ç21’de elde edilen net abone kazanımlarının desteğinde yıllık bazda %22,2 yükselişle 9,35 mlr TL seviyesinde gerçekleşeceğini düşünüyoruz. FAVÖK cephesinde pandemi sonrası normalleşmeye geçişin operasyonel giderler tarafında yarattığı yukarı yönlü baskı sonucunda önceki yılın aynı dönemine göre %10 artışla 3,72 mlr TL seviyesinde gerçekleşeceğini FAVÖK marjının da yıllık bazda 4,54 puan düşüşle %39,83 seviyesine gerileyeceğini öngörüyoruz. Net karın da hedging giderleri sebebiyle yıllık bazda %3 artışla 1,24 mlr TL seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz.

 Çimento: Çimento şirketlerinde ilk yarıda görülen güçlü operasyonel performansların ardından üçüncü çeyrekte yakıt maliyetlerinde yaşanan artışların etkisiyle operasyonel marjlarında zayıflama bekliyoruz. Akçansa’nın güçlü yurt içi talebin desteğiyle yıllık bazda %40,5 büyüme ile 755 mn TL ciro kaydetmesini beklerken, enerji fiyatlarındaki artışın operasyonel marjları baskılamasını ve FAVÖK marjının %13,9 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyoruz. Net kar tarafında ise finansal giderlerdeki artış neticesinde yıllık bazda %38,3 daralma öngörüyoruz. Çimsa’nın yıllık bazda %26 büyüme ile 832 mn TL ciro kaydetmesini beklerken, yakıt maliyetlerinde yaşanan artış sebebiyle FAVÖK marjında yıllık bazda 1,7 puanlık daralma öngörüyoruz. Operasyonel performanstaki iyileşmeninin de yıllık bazda net karlılığa pozitif yansıyacağını tahmin ediyoruz. Net karın ise yıllık bazda %7’lik artış ile 105 mn TL seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyoruz.

 Demir Çelik: Yassı çelik fiyatlarında yaşanan güçlü artış, talep tarafında devam eden olumlu görünüm ve döviz bazlı gelir avantajının beraberinde Ereğli’nin güçlü finansal sonuçlar açıklamasını tahmin ediyoruz. Yılın üçüncü çeyreğinde satış gelirlerinin yıllık %122 yükselişle 18,1 milyar TL seviyesinde gerçekleşeceğini öngörürken, FAVÖK marjının da operasyonel perfomansın desteğinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan %39,6 seviyesine ulaşacağını düşünüyoruz. Marjlardaki güçlü büyümenin desteğiyle şirketin net karınında finansallara pozitif yansıyacağını tahmin ediyoruz. Kardemir cephesinde de çelik fiyatlarındaki artışın karlılık üzerindeki etkisinin finansal giderlerdeki düşüşle güçleneceği tahmin ediliyor.

 GYO: Emlak Konut GYO’nun, üçüncü çeyrekte gelir paylaşımı modeli kapsamındaki geçici kabullerin daha yoğun olması sebebiyle güçlü operasyonel karlılık açıklamasını öngörüyoruz. Torunlar GYO’nun, kısıtlamaların kaldırılmasıyla AVM kira gelirlerindeki artışın yanı sıra ağırlıklı Torun Center projesinin satışından elde edilen gelirlerin katkısıyla üçüncü çeyrekte yıllık bazda %23 ciro büyümesi açıklayacağını tahmin ediyoruz. Geçen yılın düşük baz etkisiyle, operasyonel karlılığında da önemli oranda iyileşme öngörüyoruz. Net kar tarafında da, geçen yılın üçüncü çeyreğinde açıkladığı 175 mn TL’lik net zarar rakamının aksine 165 mn TL net kar açıklayacağını öngörüyoruz. İş GYO’nun üçüncü çeyrekte proje teslimlerinin zayıf geçmesi sebebiyle yıllık bazda cirosunda %47,3 düşüş öngörürken, operasyonel karlılığında %25,2 artış öngörüyoruz.

 Otomotiv: Tofaş’ın yurt içi satış hacimlerinde gözlenen düşüşün etkisiyle, üçüncü çeyrekte nispeten daha sınırlı operasyonel ve net kar büyümeleri açıklamaları bekleniyor. Ford Otosan’ın ihracat tarafında adetsel artış ve kurunda olumlu etkisiyle güçlü ciro büyümesi açıklaması bekllenirken, karlılık tarafında da olumlu görünümün devamı öngörülüyor. Doğuş Otomotiv’in, arz sorunu kaynaklı satış hacminde yıllık bazda yaşanan gerilemeye bağlı olarak operasyonel ve net karlılık tarafında zayıf finansal sonuçlar açıklaması bekleniyor.

 Petrol&Gaz&Petrokimya: Tüpraş’ın, önemli karlılık göstergelerinden olan Akdeniz Rafineri marjında yılın 3. çeyreğindeki güçlenme (ortalama 2,8 USD/barrel) ve havacılık sektöründe görülen toparlanma ışığında jet yakıt – dizel marjında görülen ivmenin desteğiyle ciro büyümesinin devam edeceği tahmin ediliyor. Öte yandan, daha düşük stok karı nedeniyle raporlanan FAVÖK’te sınırlı artış öngörüsüne karşın, şirketin geçen yılın aynı döneminin aksine net kar açıklayacağı öngörülüyor. Talepteki artışın fiyat cephesindeki yansımalarının operasyonel karlılığı güçlendirmesine ek olarak, Tüpraş’ın geçen senenin aynı döneminin aksine net kar açıklayacağı öngörüsüyle, Aygaz’ın, net karının yıllık bazda güçlü artış kaydetmesi bekleniyor. Petkim’in ise yıllık bazda iyileşen etilen-nafta makasının (yıllık bazda %69 artışla 545 dolar) yanı sıra güçlü seyreden satış hacmi ve zayıf TL eşliğinde operasyonel kar ve net karını yıllık bazda güçlü görünümünü sürdüreceğini tahmin ediliyor.

 Aselsan’ın satış gelirlerinin 3Ç21’de, teslimatların TL bazlı projelerde yoğunlaşması nedeniyle yıllık bazda %6 artışla 3,39 mlr TL seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Operasyonel karlılık cephesinde FAVÖK marjının yıllık bazda 9 puanlık artışla %26,07 seviyesine yükseleceğini tahmin ediyoruz. Net karın ise, bu dönemde kur etkisinin katkısı sınırlı kalacağından yıllık bazda %9 artışla 1,25 mlr TL seviyesinde gerçekleşeceğini düşünüyoruz.

 Şişecam’ın, özellikle mimari cam tarafındaki güçlü talep, hem hacim hem de fiyatlama tarafındaki olumlu performans ve TL’nin değer kaybının katkısıyla güçlü sonuçlar açıklamasını bekliyoruz. Yıllık bazda %41,2 ciro artışı öngörürken, doğalgaz maliyetlerindeki artışın, çeyreksek bazda FAVÖK marjında daralmaya neden olmasını beklerken, daralmanın yıllık bazda 1,0 puan ile daha sınırlı kalmasını öngörüyor ve %22,8 FAVÖK marjı açıklamasını tahmin ediyoruz. Net kar tarafında da USD’nin EUR karşısındaki güçlü performansından olumlu etkilenmesiyle, yıllık bazda %48,9 ile güçlü net kar büyümesi öngörüyoruz.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Giriş Yap

Tempo ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!